Min2

Productontwerp bij Min2

Min2 ontwikkelt producten op het gebied van woningen, woningbouw, meubels en materialen.

Dune House Collection

Naar aanleiding van het succes van de eigen woning van Jetty en Maarten Min is er onder de naam Dune House een merk in ontwikkeling wat in 2013 wordt gepresenteerd.
Hier wordt een nieuwe manier van wonen aangeboden volgens het principe van Het Nieuwe Loft: wonen in een vrije ruimte met een losse zichtbare draagconstructie: een loft vertaald is zolder.
De interieurruimte is naar wens in te delen en te wijzigen en de zelfdragende gevels zijn flexibel vorm te geven. Er zijn diverse concepten ontworpen waarbij verschillende draagconstructies zijn gebruikt met de werknaam Stadshuis, de Waterwoning, het Duinhuis, het Boomhuis, enz. Interieur: toepassingen en meubels volgens de ontwerpen van het duinhuis van Jetty en Maarten zijn aan te passen en te bestellen.
Deze verschillende loftontwerpen van de Dune House Collection zijn te vertalen naar de locaties en wensen van de klanten. Kopers kiezen een bijzonder ontwerp, aangepast aan eigen wensen en binnen een prijsbewust budget: immers de ontwerpkosten voor het concept worden gedeeld, de ontwerpuitgangspunten zijn gemaakt, de bouwmethode en de uitvoering zijn ontworpen.
Afhankelijk van de grootte en complexiteit kan een offerte worden aangeboden. De woning types en woonartikelen gaan ook aangeboden worden ook op internet.
Dune House Activities. Om relaties de mogelijkheid te bieden om de positieve stimulans van het duinhuis te beleven worden er regelmatig bijeenkomsten gehouden, waarbij vernieuwing en ontwikkeling hoog in het vaandel staan, ook worden er rondleidingen gegeven aan beroepsmatig geïnteresseerden. In april is er een bijeenkomst van ‘Jonge Geesten’ waarbij uitwisseling is tussen captains of industry en creatieve geesten van diverse generaties.

Design Build Maintain, DBM

Het woonconcept voor DBM heeft hoge duurzame en service ambities en een specifieke uitstraling: Er zijn 3 woningtypes uitgewerkt voor starter, eengezinswoning en er is een villa variant. Deze zeer ambitieuze woning is op een prijsbewuste manier uitgewerkt: in comakerschap met adviseurs en leveranciers en wordt waar mogelijk prefab gemaakt, hierdoor wordt de bouwtijd aanzienlijk verkort.
De belangrijkste uitgangspunten:
- duurzame materialen en producten (C2C, DUBO en FSC certificeringen).
- duurzame energie met mogelijkheid tot uitbreidbaarheid voor een energieneutrale woning.
- een hoog serviceniveau met een onderhoudstermijn van 15 jaar en een apart toegankelijke technische ruimte.
- een natuurlijke uitstraling met een eigen ontworpen NatuBrick (C2C), deze is gestapeld en niet gemetseld.
- Een moderne schoorsteen, waarachter de techniek geplaatst is.
- Keramische dakpannen (Dubo).
- Er zijn vele varianten in kleur uitwerking, opties en indelingen mogelijk.

De eerste pilotaanbieding is gedaan voor de gemeente Castricum.

Natuhome Natuhome Natuhome

Mijn Eigen Gerijde Huis, MEGH

In 2006 is gestart met het woningbouwtype MEGH. Een starterswoning met een keuze uit een aantal individuele gevels in verschillende stijlen en plattegronden. Verder is er keuze uit meerdere opties voor uitbreidingen. De eerste serie is gebouwd in Obdam in 2009.
Voor Wonen Wateringen is een tweede reeks woningen van een CPO met 10 starters en 10 huurwoningen in gebouwd in de Oranjewijk en eind 2013 opgeleverd. Een volgend project in Bergen aan Zee voor woningstichting Kennemer Wonen.
In samenwerking met Bot Bouwgroep uit Heerhugowaard wordt aan de volgende projecten gewerkt, zie: www.mijneigengerijdehuis.nl

het nieuwe bouwen het nieuwe bouwen het nieuwe bouwen

Van materiaalontwerpen naar producten

Om de juiste uitstraling te vinden voor projecten worden in samenwerking met fabrieken en bouwers bouwproducten ontworpen, zoals de dakpan bij de eigen Duinwoning met Petersen Tegl en de NatuBrick met Daas baksteen voor Design Build Maintain woningen.

materialen materialen materialen

Meubels

Min2 ontwerpt graag meubels en deze zijn voor meerdere projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Momenteel worden voor Dune House Collection diverse items doorontwikkeld in het ATLJ.

Boeken

Min2 heeft het Stripboek van Maarten uitgegeven Auto-biografie: lessen voor jonge architecten. Momenteel is een architectuurboek over Bergen in ontwikkeling. Zie ATLJ min2.

materialen materialen kinderkrukjes De Hoep voorraadkast De Meent Boxtel werkplekken Aedes Hilversum
cockpits Interpolis Groningen loungeplek Interpolis Groningen trap woonhuis Bergen trap woonhuis Bergen

postbus 246
1860 AE Bergen
Hoflaan 1
1861 CP Bergen
t (072) 582 10 70
f (072) 582 10 79
min2@min2.nl