‘working ideas’
In 2003 zijn Maarten en Jetty gestart met ATLJ Min2. In dit laboratorium krijgt de vrije gedachte op bouwen en wonen een eerste vorm. Na jaren van bouwen is de behoefte om het maken van objecten vanuit de eigen concepten groter geworden. ATLJ Min2 is op dit moment een belangrijk onderdeel geworden in de werkzaamheden van Min2.

in 2014 en 2016 is hard gewerkt aan tentoonstellingen voor de Architectuur Biënnale ‘s in Venetië en na deze inspirerende ervaringen worden nu nieuwe woon-concepten en objecten uitgewerkt. In de komende jaren zullen we    deze tonen en communiceren in tentoonstellingen en salons.

 

Schetsboek
Het begon met de schetsboeken van Maarten Min. Vrij associërend tekende hij zijn gedachten over architectuur en stedenbouw. Een aantal van deze gedachtes zijn verder ontwikkeld en/of uitgevoerd in samenwerking met anderen.

Auto-biografie
Lessen voor jonge architecten. Zes zomers lang tekende Maarten Min voor het stripboek verschenen in 2009. Een mildironische inkijk in het bedrijf en de wereld van de architectuur. Hierna is het stripboek uitgegeven in eigen beheer.

Materialen en producten
Als beeldend kunstenaar laat Jetty zich inspireren door materialen en structuren. Ze zoekt en ontwikkelt specifieke uitstralingen om deze toe te passen in de projecten. In dit kader heeft ze de Kleurclub van CRH enkele jaren geadviseerd over nieuwe uitstralingen van baksteen voor diverse fabrieken. De ontwikkeling van de dakpan voor het Dune House is gestart in het ATLJ en is nu in ontwikkeling, zie Producten. De NatuBrick voor NatuHome is in het eindstadium, zie Producten. Er zijn proeven van de Brick table met Petersen. Er is gestart met het ontwerpen van een groene gevel, waarbij de gevel ook een mooi beeld geeft indien deze niet volgroeid is.

Klik op de onderstaande links om naar de product pagina te gaan:

Petersen Cover
Daas ClickBrick-steen

Woonconcepten
Voor Jetty Min is het denken over wonen vanuit behoefte en beleving een onderwerp voor het atelier. In plaats van alleen het bouwbesluit als uitgangspunt ontwerpt ze kunst- en leefobjecten. Bijvoorbeeld woonobjecten voor één functie.
Ook zijn de ideeën voor Dune House Collection en Dune House Senses gestart in het ATLJ en worden nu uitgewerkt. Click here for Dune House Collections…

Kunst en Architectuur
Min2 is een architectenbureau wat veel raakvlakken heeft met de beeldende kunst: Originele schetsen zijn te koop evenals geschilderde studies, aquarellen, objecten, die vaak ter inspiratie tijdens het bouwproces zijn vervaardigd.
In overleg kan presentatiemateriaal gemaakt worden van projecten: aquarellen, gouaches, 3D-visualisaties en maquettes of schilderijen.