Min2

Visie op architectuur en werkwijze

Passie en missie

De passie van Min2 is het creatieve proces van het verzinnen over en het vormgeven van de gebouwde wereld.
Daaruit volgt de missie van Min2, om door bij te dragen aan duurzame, expressieve, hoogwaardige gebouwen in hun directe omgeving, de beleving in en om deze gebouwen te versterken en zo de totale leefkwaliteit te verbeteren.

Visie op architectuur: bouw-kunst

De visie op architectuur is gevormd door de ontwerpmethode van Min 2 die in de loop der jaren ontwikkeld is. Min2 maakt ontwerpen die gevormd zijn door de combinatie van meerdere invloedsferen. Om de ontwerpen deze gelaagdheid te geven wordt alles wat er tijdens het ontwerpproces naar boven komt gewogen en wat relevant is gecombineerd tot een coherent geheel.

collage visie

De ontwerpmethode

‘De ultieme tijdelijke ordening van alles’ genaamd is een creatief proces waarin schetsend en analyserend alle uitgangspunten worden uitgewerkt: het programma van wordt doorgenomen en samen met de opdrachtgever wordt gevisualiseerd wat diens wensen (en dromen) zijn. De geschiedenis van de plek of het pand met de omgeving wordt bestudeerd en de visie op het onderwerp geformuleerd.
Alles: inbreng wordt geordend binnen de visie van Min2.
Ultiem: hierdoor is ieder project toegespitst op de opgave.
Tijdelijk: uniek op dit moment in de tijd.
Deze ontwerpmethode leidt tot diversiteit en een onderscheidende en betekenisvolle architectuur met een herkenbaar handschrift.

Schetsen Maarten Min Schetsen Maarten Min Schetsen Maarten Min

Duurzame en natuurlijke materialen

Het gebruik van deze materialen en de kracht van de uitstraling van deze ‘biobased materials’ is vanaf de start van Min2 een geliefd uitgangspunt geweest. De gebouwen die in de loop van de jaren volgens deze uitgangspunten konden worden uitgevoerd hebben hun meerwaarde bewezen. Zoals De Hoep, de scoutinggebouwen, de loftwoningen in Deventer en Almere en e eigen duinwoning.

het nieuwe bouwen het nieuwe werken het nieuwe bouwen het nieuwe bouwen het nieuwe bouwen
het nieuwe bouwen het nieuwe bouwen

Duurzame energie

De actieve interesse van Min2 gaat terug tot de eerste 0-energie woning ontwikkeld in 1989-1996 voor Peer Kamp in Zandvoort. De energiemeter van de leverende woning liep toen nog terug! Sindsdien zijn er diverse projecten gerealiseerd met duurzame energietoepassingen.
Voor het bezoekerscentrum De Hoep uit 1993 was de opdrachtgever zeer gemotiveerd om innovatieve duurzame onderdelen toe te passen als een Co2 gestuurde ventilatie, warmtepomp (een van de eersten in Nederland), daglicht gestuurde verlichting enz. Gepubliceerd in Dubo uit 1993.
Ook in kantoorgebouwen werd gebruik gemaakt van aardwarmte, daglicht simulatie, warmte terugwinning, enz. Zoals het laatst gebouwde Paula Radcliffe building met Delta loyd en Phoenix Bouwontwikkeling voor Nike Europe.
Opdrachtgevers zijn steeds meer gemotiveerd voor duurzame energietoepassingen in de bouw van woningen: woningen en een appartementengebouw voor Wonen Wateringen. In de Natuhome woningen en de MEGH worden de nieuwste ontwikkelingen toegepast.
Ook de laatst gerealiseerde en in uitwerking zijnde particuliere woningen zijn volledig voorzien van duurzame energie en domotica. Al in het ontwerpproces wordt samengewerkt met een adviseur voor duurzame energie toepassingen.

het nieuwe werken het nieuwe werken het nieuwe werken het nieuwe werken het nieuwe werken
het nieuwe werken

Werkwijze en honorering

Bij een concrete opdracht wordt er gestart na of tegelijk met de ontwerpuitgangspunten met de haalbaarheidsfase en projectdefinitie: In deze fase worden de mogelijkheden verkend van het plan: het analyseren en formaliseren van het programma van wensen en eisen van de opdrachtgever, onderzoek naar de financiƫle haalbaarheid en exploitatieopzet en het visualiseren van gewenste bouwvolumes en expressie. Ook worden de planologische voorwaarden en mogelijkheden onderzocht en de omgeving verkend.
Indien bij grotere plannen de omvang van de opgave nog moeilijk in te schatten is, kan er voor worden gekozen om in regie te werken in deze fase, of worden afgesproken dat vooraf benoemde werkzaamheden voor een vast bedrag worden gedaan.
Er wordt een bouwkostenraming gemaakt en als gewenst wordt er ook een stichtingskostenoverzicht gemaakt. Hierin is een gespecificeerde offerte voor de architecten- werkzaamheden aangeboden.
Er kan worden gekozen voor totale ontzorging. In dat geval is het een volledige opdracht en worden er tevens die partijen benaderd die buiten de architecten werkzaamheden vallen. Het totale team wordt in overleg samengesteld.
Ook is het mogelijk een gedeeltelijke opdracht geven en bepalen welke activiteiten door Min2 worden uitgevoerd. In dit geval is duidelijke onderlinge communicatie noodzakelijk. Ieders verantwoordelijkheden moeten benoemd zijn en de kwaliteit van de uitvoering door derden moet bewezen zijn.

Ontwerpers aan het woord

Inspiratiebronnen

Maarten Min:
Schetsen, striptekeningen, kunst, kranten en tijdschriften, boeken: literatuur, architectuurtheorie, geschiedenis, vernacular (streekeigen) architectuur, architecture without architects...

Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze
Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze
Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze
Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze
Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze

Jetty Min:
Architecture bij nature, natuurlijke materialen en structuren, mensen, ingenieursarchitectuur, contrasten tussen expressieve vormgeving en uitgekiende techniek, oude steden en hun zichtbare geschiedenis, kunst die kracht en puurheid uitstraalt, moderne sierraden, boeken: o.a. poëzie, filosofie, autobiografieĆ«n, (neuro)psychologie en werken in het atelier.

Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze
Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze
Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze
Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze Visie en Werkwijze

postbus 246
1860 AE Bergen
Hoflaan 1
1861 CP Bergen
t (072) 582 10 70
f (072) 582 10 79
min2@min2.nl